jedynka-zlotow.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witaj w naszej szkole
Dyżury uczniowskie


Szkolni dyżurni

Drukuj PDF

 

2010 dyzury naglowek 2

2010dyzury napis 

2010plan dyzurow

regulamin

USTALOGOLNE

1. Dyżury pełnią uczniowie klas piątych i szóstych według planu ustalonego przez Samorząd Uczniowski.
2. Za opracowanie grafiku dyżurów danej klasy według zasad przyjętych przez Dyrekcję Szkoły odpowiadają wychowawcy klas.
3. Dyżur trwa od poniedziałku do piątku i pełnią go przedstawiciele wyznaczonych klas.
4. Dyżur jest nadzorowany przez Wychowawcę - Wychowawca danej klasy jest odpowiedzialny za sprawny przebieg dyżuru swoich uczniów.
5. Stanowiska dyżurnych znajdują się w czterech miejscach: na boisku, na parterze, na I piętrze i na II piętrze.

DYZMA PRAWO 

1. Zwrócić uwagę każdemu, kto źle się zachowuje lub nie przestrzega regulaminu.
2. Zażądać od ucznia naprawienia szkody, którą wyrządził.
3. Zwrócić się o pomoc do nauczyciela dyżurnego z prośbą o interwencję.
4. Zgłaszać pracownikom szkoły uwagi związane z trudnościami przy pełnieniu dyżuru.

DYZMA OBOWI

1. Punktualnie zjawiać sę na miejscu dyżuru.
2. Zgłosić fakt rozpoczęca dyżuru nauczycielowi dyżurującemu.
3. Nie opuszczać miejsca dyżuru bez ważnego powodu. O konieczności opuszczenia miejsca informuje nauczyciela dyżurnego lub pozostałych dyżurnych organizując za siebie zastępstwo.
4. Posiadać w widocznym miejscu identyfikator dyżurnego i dbać o niego.
5. Dbać o czystość i porządek w miejscu pełnienia dyżuru.
6. Być dla innych przykładem wzorowego zachowania.
7. Przestrzegać prawa ucznia do swobodnego poruszania się po terenie szkoły i przebywania na nim za wyjątkiem miejsc, gdzie przebywać mu nie wolno.
8. Opiekować się młodszymi, słabszymi oraz stawać w ich obronie.
9. Szanować godność i nietyklaność innych uczniów i pracowników szkoły.
10. Zgłaszać natychmiastowo wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkoły dyrekcji lub innemu pracownikowi szkoły.

Do góry ▲

 


Dzisiaj jest kolejny wspaniały dzień: 19 Wrzesień 2018    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, January