Zajrzyj do nas TUTAJ

JEDYNKOWY
Zajrzyj tutaj
Zobaczysz... polubisz!

iDziennik

65. lecie JEDYNKI

Witaj w naszej szkole Program wychowania
Program wychowawczy
Szkolny program wychowania
Wpisany przez Zespół nauczycieli SP1   
poniedziałek, 22 września 2014 00:00

 program wychowania 2015

wychowanieaa1

 

 

 

wychowanieaa2

 

Wychowywanie to proponowanie wychowankom wyłącznie optymalnej drogi życia. Zadaniem wychowawcy jest formować szlachetnych i odpowiedzialnych młodych ludzi. W procesie wychowania najważniejsza jest postawa i jego więź z wychowankiem. Kompetentny wychowawca dostrzega w młodym człowieku sfery, które dają mu szansę kształtować w sobie coraz bogatsze człowieczeństwo oraz szukać coraz dojrzalszych więzi i wartości. Szczególne znaczenie ma w tym względzie sfera duchowa, sfera wolności, wartości oraz pragnień i aspiracji.

 

Cele odpowiedzialnego wychowania:

 

- uczyć myślenia;

 

- uczyć kochać;

 

- uczyć pracować.

 

Metody odpowiedzialnego wychowania:

 

- pozytywna motywacja do pracy nad sobą;

 

- właściwy dobór języka i argumentów;

 

- demaskowanie zagrożeń;

 

- stawianie wymagań;

 

- egzekwowanie naturalnych konsekwencji błędów.

 wychowanie2014

 

Szczegółowe zadania i działania w zakresie

 

szkolnego programu wychowania

 

na rok szkolny 2014/2015

 

 

Przedstawione poniżej zadania i działania są załącznikiem

do szkolnego programu wychowania obowiązującego

w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotowie.

Powstały one w oparciu o priorytety MEN na rok szkolny 2014/2015

przeprowadzoną ewaluację w roku szkolnym 2013/2014 oraz wnioski ze sprawozdania z planu wychowania za rok szkolny 2013/2014.

 

 

I.   Rozbudzanie twórczej postawy uczniów i rozwijanie zainteresowań

- Uświadamianie rodziców w zakresie rozsądnego planowania, organizowania i spędzania czasu wolnego przez dzieci – konieczność wzmocnienia kontroli nad korzystaniem przez dzieci z mediów (telewizja, Internet, gry komputerowe) (pkt.2)

- Przygotowanie uczniów i nauczycieli do nowej formuły sprawdzianu klas VI (pkt.4).

- Wdrażanie w praktykę życia szkolnego wniosków wynikających z analizy wyników w nauce i sprawdzianu szóstoklasisty (pkt. 4).

II.  Kształtowanie u uczniów  świadomości szkolnej i narodowej

- Zwrócenie większej uwagi na szkolny wizerunek ucznia (ten codzienny jak i galowy(pkt.2).

- Przygotowanie do uroczystych obchodów Święta Szkoły (pkt. 2).

- Kontynuowanie podjętej współpracy ze szkołą w Rathenow (pkt. 3).

III.  Kształtowanie ucznia kulturalnego, wrażliwego na potrzeby innych  i tolerancyjnego

- Rozsądne planowanie i organizowanie imprez, wyjazdów szkolnych (pkt.2).

- Systematyczne i konsekwentne przeciwdziałanie wulgaryzmom (pkt.1).

-  Konsekwentne przestrzeganie zakazu używania na terenie szkoły telefonów komórkowych przez uczniów (pkt.1).

- Natychmiastowe i konsekwentne reagowanie wszystkich nauczycieli na wszelkie przejawy zachowań niepożądanych (pkt.1).

- Uwrażliwienie uczniów starszych oraz wszystkich pracowników szkoły na obecność w szkole dzieci sześcioletnich (pkt. 3).

- Systematyczne przeciwdziałanie agresji i przemocy (pkt.1).

- Włączanie w aktywne życie klasy i szkoły uczniów z różnymi dysfunkcjami, niepełnosprawnościami i realizującymi nauczanie indywidualne (pkt.3).

IV.  Kształtowanie ucznia dbającego o rozwój duchowy, zdrowego, wolnego od uzależnień oraz wrażliwego na piękno przyrody

- Uczenie zasad bezpieczeństwa i przestrzegania regulaminów (w szczególności regulamin wycieczek szkolnych) (pkt.1).

- Propagowanie zasad zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. (pkt.1).

- Wpajanie uczniom dbałości o mienie, czystość i bezpieczeństwo w szkole (pkt.1).  

wychowanie a1 

Więcej…
 


Już czas?

Licznik odwiedzin

Odsłon : 2412248

Teraz na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 91 gości 
Dzisiaj jest kolejny wspaniały dzień: 19 Październik 2017    |    Imieniny obchodzą: Piotra, Michaa, Ziemowita