jedynka-zlotow.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witaj w naszej szkole

Przedmiotowe systemy oceniania

Drukuj PDF

PSO N001

Na podstawie aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania, ocenianie w JEDYNCE polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz na formułowaniu oceny.

Ocenianie jest bardzo ważnym elementem procesu nauczania, ale nie jest celem samym w sobie. Wspiera przyjęte cele kształcenia określone programem.

Nasz przedmiotowe systemy oceniania dają uczniowi: poczucie bezpieczeństwa, możliwość oceny własnych postępów, uzyskania informacji o swoich osiągnięciach w każdej chwili, możliwość porównania z innymi. Mają jasne reguły i motywują do lepszej, efektywnej pracy

Dla rodziców zasady oceniania są proste i czytelne, a jednocześnie szczegółowe jeśli chodzi o zakres ocenianego materiału.

Przedmiotowe Systemy Oceniania w Jedynce dają pewność sukcesu dziecka – są zgodne ze standardami egzaminacyjnymi.

 

PSO N002

 

 

Edukacja wczesnoszkolna - kl. I.

 

Edukacja wczesnoszkolna - kl. II

 

Edukacja wczesnoszkolna - kl. III

Religia

PSO N003

 

 Język polski

 

Matematyka

 

Historia

 

Przyroda

 

Języki nowożytne

 

Technika

 

Plastyka

 

Religia

 

 

 

Muzyka

 

W-f

 

PSO N004

Do góry ▲

 
Dzisiaj jest kolejny wspaniały dzień: 1 Czerwiec 2020    |    Imieniny obchodzą: Hortencja, Jakub, Konrad